روش تشخیص رژلب بدون سرب با طلا

زیبایی و  برای تمامی افراد ازجمله خانمها بسیار مهم است  وبه همین دلیل است که خانمها به لوازم ارایش علاقه فراوانی دارند ,

یکی ازپرفروش ترین محصولات ارایشی درسراسر دنیا رژلب ها هستند ..

از انجاکه رژلب هامحصولاتی هستندکه بیشترین تولیدات ارایشی را به خود اختصاص می دهند این بازار پرسود میتواندبه تولیدمحصولات کم کیفیت وخطرناک نیز بیانجامد..حتما میدانید که تمام رژها رژلب بدون سرب نیستن.

بنابراین  توصیه میشود تا همواره در انتخاب این محصولات دقت زیادی نماییدزیرا چشم هاولب ها از نقاط بسیار حساس  صورت و بدن مامحسوب میشوند..

یکی ازبیشترین سوالاتی که پیرامون رژلب مطرح میشود وجود یا عدم  وجود سرب در انهاست به صورتی که تابه حال  بحث های زیادی درمورد وجود این فلزسمی دراین محصول مطرح شده است..

گروهی ازخانمها معتقدند که این یک مسئله شایعه ای بی اساس است

اماگروه دیگر براین باورندکه دراین محصولات ارایشی سرب وجوددارد ودرطولانی مدت میتواندمنجربه سرطان شود..

بااین حال تابه امروزمدارکی علمی وروشن ازوجودسربی که سرطان زا باشدبه دست نیامده است

بااین حال گفته میشود که باچند روش سنتی زیرمیتوان رزلب بدون سرب راتشخیص داد..

روش تشخیص رژلب بدون سرب باطلا

….یکی از روشهای رایج برای تشخیص وجودسرب در رژلب , تست  با طلاست.

دراین روش بایدرژلب  را روی دست یاپارچه بزنیدوسپس طلارا روی ان بکشید.

بااصطکاک طلا اگر رز تغییر رنگ دادوتیره شد,

میتواند به معنای ان باشد که میزان سرب بالا استچون تصور براین است که برخورد طلا وسرب باعث تغییررنگ به سمت تیرگی میشود.

البته دراینکه این تست تاچه میزان دقیق است تردید زیادی وجوددارد وجالب است که بدانیدتابه امروز هیچ مرکز ودانشگاه غذاودارویی این تست راتایید نکرده است.

بسیاری از دانشمندان براین باورندک که تماس طلا باموم عسل هم دارای واکنشی بانتیجه مشابه است

روش تشخیص سرب برروی پوست لب

….یکی دیگر از روش های رایج تشخیص وجودسرب در رزلب برمبنای واکنش پوست لب پس از استفاده ار رزلب است.

برخی از خانمها براین باورندکه اگرپس از استفاده ازیک رزلب,سطح لب دچار خشکی,کشیدگی ووحالت پوسته پوسته شد ان رزلب دارای میزان سرب بالایی است.

ازسوی دیگر برخی از خانمها تحت هیچ شرایطی حاضربه استفاده از رزهای 24ساعته نیستند که البته شایدباور انها مبنی بروجودسرب دراین رزها کاملا منطقی به نظربرسد,زیرا میزان ماندگاری رژلب به مقدار سرب استفاده شده دران بستگی دارد

به همین دلیل برخی ازخانم ها ترجیح میدهند رژلب شان را تمدید کنند,اما رژلب بدون سرب استفاده کنند

درنهایت باید گفت که براساس نتایج به دست امده از جدیدترین تحقیقات ,

دلیلی برای نگرانی ازبابت وجود سرب دررژلب ها وجود ندارد.

سازمان غذاوداروی امریکا اعلام کرده است که درسالهای گذشته پرسش های بسیار زیادی درخصوص وجودیا عدم وجود سرب در رز لب وعوارض ان مطرح شده است.

سازمان غذاو دارو به دلیل حجم بالای این پرسش ها,تحقیقاتی دراین راستا اغاز کرد ودر نهایت به این نتیجه رسید که درهیچ یک از رز لب ها میزان نگران کننده ای از سرب وجود ندارد..همچنین اعلام کرد که میزان سرب استفاده شده در رزلب ها بسیار کم است واین میزان موجب تحریک وایجادسلولهای سرطانی نمیشود وبرای بدن نیز کاملا بی خطر است.درنتیجه تشخیص رزلب بدون سرب یاسرب داردرنهایت کمک چندانی نخواهد کرد,

رزلب هاازموادمحافظتی uv,الکل,لوسیون,روغن,رنگدانه,موم وویتامین های مورد نیازتشکیل میشوند..به عبارت دیگردررزلب های مختلف هم ازموادطبیعی وهم شیمیایی استفاده میشودامانکته مهم میزان استفاده استانداردازمواد شیمیایی است..

به شما توصیه میشودتا رز لب خود را از برند های معتبر وفروشگاه های ارایشی شناخته شده تهیه وخریداری نمایید…

malihe askarzadeh
نوامبر 10, 2020